Какво се случи

Джанино Даскалов

Вече със сигурност може да се каже – повече от час Евстати Плашикотков се бил заседял в една полутъмна дупка, наричана от редовните й клиенти кварталното бистро. Светлата бира в полупразната му чаша вече била топла и потъмняла от някаква невидима мъка, стелеща се над прашния въздух. Неудобният стар стол под него, от време на време и съвсем неочаквано, изскърцвал, а това всеки път карало нашият герой да хвърля унили погледи към пожълтялото стъкло на витрината, зад която забързани хора изчезвали в сивия полуздрач.

Свел невиждащ поглед към тъмното дърво на излъсканата от употреба маса, изведнъж забелязал две едри мухи, наричани още месарки, да изследват едно изсъхнало и сякаш лакирано петно. Подтикван от някакъв вътрешен импулс, Евстати замахнал с ръка, за да ги прогони. Единственият пострадал, в резултат на този негов импулсивен жест, се оказала чашата пред него, която, в тишината на празната кръчма, шумно се катурнала на масата, разливайки съдържанието си и предизвиквайки едно малко бирено наводнение. Сепнат от случилото се, Евстати притеснено извърнал глава, несръчно вдигнал чашата и втренчено загледал как и последните мътни капки от бирената локва политат към захабения каменен под.

Малкото приятели, които му били останали през годините, забелязвали, че от известно време техният Плашикотков се превръща в странна птица и се стараели по всякакъв начин да го избягват. Инстинктивно, той усещал тази промяна и някаква безименна мъка бавно, подобно на блатна утайка, се натрупвала в и без това нещастната му изтерзана душа…

Сега е моментът, в който с пълно право може да запитате защо така и прочее. Отговорът не подлежи на съмнение и е следният: става дума за една раздяла, или по точно за развод, с неговата сродна душа и всеотдайна любов, която той дълги години провиждал в лицето от женски род Ружа Злобарова.

Преди много години, когато младостта и страстните им желания сякаш щели да траят вечно, съдбата благосклонно ги срещнала в едно заведение с неустановен статут – нещо между хоремаг, барче и закусвалня, на територията на местната психиатрична болница. Евстати се намирал там заради приятел на негов приятел, който държал горното заведение, а Ружа, от своя страна, отговаряла за разходките на пациентите в двора на същата тази психиатрия, галено наричана от мнозина просто лудницата.

Историята още помни как мощната светкавица, която ги пронизала с неоново сияние в момента на първата им среща, едва не подпалила горните им дрехи. Малко по-късно, когато с неудобство споделили и своите фамилни имена, техните магнитни полета се усилили дотолкова, че Плашикотков и Злобарова дълго време не могли да се отделят един от друг…

Въпреки че значението на името Евстати, от гръцки – строен и издръжлив, много му харесвало, истината за Плашикотков била съвсем друга. От най- ранни младини той имал, вероятно по наследство, едно малко закръглено коремче, както и искрено чуство на отвращение към всички видове спорт и тям подобни събития. В деня на описаната вече паметна среща, Ружа – за разлика от него, достойно представлявала своя вид. Най-вече чрез стройните си бедра и идеално оформените си задни части, плавно преливащи в тънка талия, като думите не стигали, за да бъдат описани огромните и полуоткрити прелести, с които завършвал този пир за очите. Чак по-късно, прехласнат и онемял от гледката, Евстати се сетил да вдигне поглед и да го насочи към сочните устни, към големите тъмни очи и гарваново черните й коси, обрамчващи невинното й като икона лице… Както си мислел тогава…

В ранния следобед се сформирала компания, състояща се от Евстати, от неговия приятел Димо, който току-що се бил завърнал от първото си дълго плаване като капитан на търговски кораб, от пишман собственика на заведението и от още трима – доктори от така наречената лудница. Последните били дошли да пият кафе, но се включили в общото изпразване на една бутилка водка. В един кратък антракт между наздравиците и веселите пожелания, като един бъдещ план с продължение, Евстати и Ружа попаднали в тяхното полезрение. За всички било видно, че искрите, прескачащи между тези двамата, могат да запалят пожара на една грандиозна или най-малкото, на една голяма любов. Единият от докторите, който високо ценял себе си – най- вече, защото притежавал собствен кабинет в центъра на града, бидейки психоаналитик, се смятал за един малък Зигмунд Фройд. Същият, с избистрена от изпитата водка глава, предложил за обсъждане темата за първата любов и нейните фатални последствия. По средата на бутилката, към изпразването на която се била включила и Ружа, психоаналитикът, чието име няма да бъде споменато заради правилата и последствията на лекарската тайна, предложил Димо, който – като правоспособен капитан, имал правото да ги венчае, да го стори бързо. Даже повече – незабавно, добавил той! За да можело всички да се заредят с любовната магия, която все още осезаемо трептяла във въздуха над тях. Капитанът, който през последния час само тихо се хилел, прекъсвайки собственото си хихикане с внезапни хълцания, кимнал утвърдително с глава. Церемонията приключила бързо-бързо, когато след впечатляващите официални думи, цитирам – “Вие двамата ще се вземете ли, да ме вземат дяволите?!“, младоженците отговорили утвърдително.

След като и втората бутилка била изгълтана, а компанията се саморазтурила от само себе си, Ружа несигурно тръгнала да търси поверените й пациенти, които все още се щурали из двора, търсейки собственото си аз.

Така се случило, че след няколко месеца, двамата наистина се взели и техен кръстник станал вече известният капитан. От този момент, като филмова лента, пусната на бързи обороти, годините се затичали, оставяйки след себе си купчинки злободневни проблеми, две момчета и едно нисковолтово напрежение на мястото на изчезналата любовна светкавица.

В един момент, женското критично състояние, известно по света като някаква си пауза, настигнало и Ружа. Тогава, нейната странна, а за някои хора и смешна фамилия, се превърнала за Евстати в безпощадна реалност.

По същото време при нея, една забравена мечта за богатство и известност, скрита в подсъзнанието, неочаквано изплувала, носейки със себе си горчивото недоволство от всичко случващо се и постигнато до този момент.

Подскачайки в дълбоките и неравни коловози на общия им път, каруцата на семейния им живот сякаш всеки момент щяла да се разпадне. Най-после и това се случило, след като – по свидетелства от нейна страна, той спрял да й обръща достатъчно внимание именно когато най-силно се нуждаела от него. От този ден нататък вече спели в отделни стаи, а градусът на техните заскрежени страсти падал все по-надолу. Двете момчета, явно подучени от майка си, също започнали да го гледат подоздрително. По него време Евстати започнал с нежелание да се прибира от работа. Сам в своята стая, преглъщал с мъка готовата студена храна, която купувал от близката закусвалня, и дълго гледал с невиждащ поглед към тъмния екран на изключения телевизор.

В една студена мартенска вечер, след като се прибрал и седнал на омразното си легло, почуствал как ледените тръпки на отчаянието и безизходицата стиснали гърлото му и той спрял да диша.

Отваряйки след миг очи, видял, че се намира в една огромна и сякаш тържествено осветена зала. Покрай изрисуваните с цветни орнаменти високи стени били подредени дървени пейки, заети от хора и техния багаж. След като чул съобщение за заминаващ влак, с почуда разбрал, че се намира в чакалнята на някаква голяма гара. После забелязал, че, макар и да нямал желание да стане от пейката, той бил като залепнал за нея.

Огледал се и веднага видял възрастна двойка близо до себе си. Мъжът и жената тихо, но упорито спорели помежду си.

– Нямаше да сме тук, ако ти беше спряла да правиш забележки – проницателно заявил дядото, като през цялото време упорито се мъчел да оправи счупените си очила.

– Аз ли блъснах колата или ти? – ядно отвърнала измъчената му половинка.

– Извинете, но къде се намираме? – притеснено попитал Евстати.

– И ние не знаем, но май вече не сме между живите – несигурно изрекъл старият човек.

– Май, май – много ясно, че сме пукнали, щом нищо не ме боли! – пак се намесила бабата.

– Аз мога да ви кажа! – думите изскочили от устата на един рокер на средна възраст, от чийто врат висял голям сребърен кръст. – Не знам защо, но имам право да ходя из цялата чакалня. Всъщност съм в кома, в градската болница. Тъй де, на командно дишане. Мога да ви кажа, че като дойде влак, някои остават, други заминават, но накъде – никой, освен тях, не знае. Ами, това е, до скоро! – завършил бившият брадат моторист и продължил към другия край на залата.

По-объркан от всякога, Плашикотков завъртял главата си на другата страна и в същия миг видял едно пракрасно същество под формата на красиво младо момиче, прегърнало цветната палитра на един голям букет ухаещи цветя. Невинните й очи сякаш нежно го погалили, от което рязко му прималяло и, ако можел, със сигурност щял да заплаче.

– Как се казваш? И защо си тук?! – проронил нашият човек със заекване.

– Казвам се Ангелита и съм тук поради моята срамежливост.

– Как така? – недоумявайки, изтърсил Евстати.

– Ами, възпитана съм да бъда скромна и да гледам в земята, когато ми говорят. Затова не видях моториста, който ме блъсна на пешеходната пътека пред университета точно на осми март. Макар че това сега няма никакво значение. – завършила тя и, въпреки своята скромност, неочаквано го погледнала право в очите.

В този момент се чул някакъв особен, стържещ звук и лампите в залата за миг премигнали.

– Сега пък какво стана! – извикала с писклив глас бабата до него.

– Става това, че някой по погрешка е пристигнал тук и ние ще го отнесем. Както винаги… – думите бавно излизали от устата на рокера, който се бил върнал и гледал с упрек към Евстати.

– Това е пълна глупост, аз съм си на мястото – отвърнал набеденият, но изведнъж му притъмняло пред очите и бил грубо разтърсен от нечия силна ръка…

В последвалите секунди силна музика и смях го накарали смешно да се ококори.

– Нищо не разбирам! – извикал той.

– Какво има да разбираш? – смеейки се извикал приятелят му Димо капитан, както всички му викали. – Знаех си, че не издържаш на пиене, заспа още в началото на втората бутилка и се наложи ние да я довършваме. Няма и час откакто те ожених и какво стана – ти спиш, а Ружа я прегръща онзи психопат, докторът.

– Не ме интересува и веднага искам развод! – извикал високо Евстати, за да го чуят всички.

– Добре де, разведен си, но трябва да почерпиш и за това. – смилил се новоизлюпеният капитан.

– С най голямо удоволствие ще почерпя всички, но коя дата сме днес? – сепнал се изведнъж Евстати и направил такава физиономия, която много точно отговаряла на неговата фамилия.

– Ти да не си откачил! – развикал се приятелят му. – Днес е седми март, как не помниш, че тази сутрин тръгнахме с теб, за да купим цветя за жена ми. Забрави ли магаре такова! И виж докъде я докарахме. – добавил той с тъжно усмихната гримаса.

– Извинявай, но аз трябва да тръгвам. – припряно скочил Евстати.

– Защо, закъде си се забързал, да пием по едно за из път.

– Не мога, трябва да се запозная с едно момиче.

И тихо прошепнал, сякаш на себе си: – И да спра една злина.

Излизайки от заведението с неустановен статут, той помахал с ръка на пияната вече дружина и се затичал към автобусната спирка с всичката сила, която му била останала.

Веднага след неговото напускане компанията се саморазтурила и всеки се отправил занякъде. Единствено младата и апетитна Ружа Злобарова, недоволна от нещо, което сякаш била пропуснала, започнала да се лута из двора в търсене на изгубените си пациенти.

Джанино Даскалов

Джанино Даскалов

„Казвам се Джанино Даскалов. Роден съм в град Казанлък. През години, пътувах по света с корабите на БМФ. Имам издадена книга „Улица последно сбогом“ и множество разкази.

Абонирай се за бюлетина ни за да следиш последните предизвикателства, конкурси, авторски творби и други новости.

Използваме Brevo като CRM платформа. С изпращането на тази форма се съгласявате, че информацията ви ще бъде прехвърлена към Brevo за обработка. Научете повече за практиките за поверителност на Brevo.
Успех

Успех

Успешно се абонирахте за бюлетина ни или обновихте данните си в списъка ни.

Греда

Нещо не е наред

Не можахме да ви абонираме. Презаредете страницата и опитайте отново.

Затвори