Златото на дявола

Джонатан Спенсър Ди Ризо

Иван се връщаше от битака, където късметът му помогна да купи на безценица един талисман от 16 век. Беше някакъв странен пентаграм, в средата на който имаше червен рубин. Стори му се, че той просветва от време на време и му се счу: „Аз ще ти посоча пътя до златото!“. На връщане срещна отчето Софроний. Иван го спря и го попита:

– Отче Софроний, помогни ми, защото от няколко дена ме връхлитат кошмарни видения, веднага щом се опитам да заспя. Изпадам в някакво странно състояние на полусън и тогава ужасиите яростно ме връхлитат. Сред мрака се появява някакво същество, което ми внушава, че скоро светът ще свърши и ще оцелеят само неговите следовници. Ако го последвам, ще ме остави жив. Какво да правя, отче?

– Не вярвай на сатаната, а се моли на Бога, чадо! Ела в светата обител и там ще откриеш лек срещу злото, което те е обладало!

Вечерта Иван си легна с надеждата за здравословен сън, но отново го сполетяха кошмари и го хвърлиха в някакъв мистериозен свят на ужаса. В просъница той видя рогати същества, които се караха за душата му. Появиха се странни ужасяващи видения и Иван помисли, че полудява. И в тоя миг на ужас съзря един гигантски черен паяк, който бавно пристъпяше в паяжината над него. Изпадна в паника и се разкрещя като обезумял. Нечовешкият му вопъл разкъса нощната тишина на заспалия град. Съседите – младо семейство, нахлуха в стаята му и го видяха с широко отворени очи, гърчещ се в спазми. Извикаха д-р Донков от същия етаж. Докторът го прегледа и забеляза убождане на врата и характерното издуване при ухапване от отровен паяк. Сложи му една инжекция и нареди:

– Веднага извикайте линейка, защото тук нямам от необходимия серум, който ще го върне към живота!

Линейката пристигна навреме и в спешното отделение му сложиха животоспасяващ серум, който го свести. На третия ден го изписаха и Иван веднага се отправи към църквата да се срещне с отец Софроний. Там му казаха, че отец Софроний паднал в кладенеца зад черквата и загинал. Иван отчаяно се запита какво да прави и подозрението го връхлетя:

– Не мога да повярвам, това е дяволски заговор! – възкликна той отчаяно и продължи да разсъждава на ум: – Тук има дяволски заговор, но аз ще разбера какво се крие зад него.

И той се упъти към своя приятел Тервел, с когото заедно откриха пещерата, която представляваше тъмна дупка. Оттогава почнаха и тия видения. Бяха чули легендата, че в нея е скрито дяволско съкровище. На два пъти влизаха в нея, но нещо необяснимо все им попречваше да достигнат до съкровището и те се връщаха. Сега Иван взе твърдото решение да достигнат до края.

Тервел го посрещна радушно:

– Натоварил съм оборудването и съм приготвил две защитни каски, които ще неутрализират онези зловредни вълни, които ни карат да изпадаме в ужас!

Иван доволно викна:

– Да тръгваме тогава, златото на Сатаната ни очаква и виж този талисман ще ни носи късмет! Купих го от битака почти без пари, а е от 16 век!

Иван подкара пикапа към Вълчата могила, където бе така наречената „дяволската крепост“. Отдавна се носеха легенди за големи златни съкровища. Споменаваше се дори името на Вълчан войвода и наоколо стотици иманяри копаеха къде ли не. Но Иван имаше един коз, а това бе картата на ярешка кожа, която му продадоха в Истамбул. Той много се съмняваше да не е фалшива, защото по това време Истамбул беше наводнен от фалшификати. Но Мустафа, когото бе спасил от удавяне, го увери, че тази карта е още от времето на прадядо му. Затова той ѝ се довери и тя го заведе до Вълчата могила, а под нея бе тъмната дупка. Нямаше път до тая скалиста местност затова оставиха пикапа край пътя и натоварени с оборудването започнаха да се изкачват към мистичната пещера. Слънцето превалеше, когато достигнаха до пещерата и изтощени, спряха да починат. След час нетърпеливият Тервел възкликна:

– Е, май вече е време да пипнем златото на дявола!

Двамата нарамиха раниците, взеха лост и лопата и запалиха мощни фенери. После предпазливо навлязоха навътре в пещерата. Посрещна ги застоял въздух, беше задушно. Достигнаха до някаква голяма зала, в средата на която имаше малко езеро. Едва тук въздухът стана по-свеж и те си отдъхнаха.

– Тук да лагеруваме, а утре в ранни зори ще открием златото! – предложи Иван и Тервел кимна мълчаливо, след което предложи: – Да пием тогава по една домашна гроздова! – и той извади бутилката от раницата. Едва когато я изпиха, сънят ги връхлетя и те полегнаха.

Минаваше полунощ, когато ненадейно Иван отвори очи и видя странни сенки да излизат от езерото. После те грабнаха двамата златотърсачи и ги завлякоха в езерото. Ужасен, Иван се разкрещя, призовавайки Бога на помощ. И тогава чу смразяващ кикот, след което в главата му прозвуча: „Нали пожела моето злато, ще го получиш! Но първо ще те пренастроим и тогава ще виждаш нещата, които искаш да видиш!“.

Това още повече го уплаши и той усети как го обхваща смразяващ ужас и се замята отчаяно. По едно време му се стори , че чува гласа на Тервел:

– Ванка, какво ти става, кошмари ли сънуваш?

Едва сега Иван излезе от унеса си и държейки талисмана в ръка, промълви:

– Давай каската, защото старите кошмари отново ме връхлетяха, но ми се струва, че талисманът ще ми помогне!

Сложиха каските, нарамиха раниците и поеха по една галерия, която след стотина метра ги отведе във втора голяма зала. Тя се оказа празна с изключение четири човешки скелета. Отново продължиха по галерията все по-навътре в пещерата. Скоро съзряха отблясъка на червена светлина и не след дълго достигнаха до зала, в средата на която гореше буен огън. Спряха озадачени и Иван възкликна:

– Май това е краят, а картата показва, че има още доста път!

Тервел се разходи из залата и в лявата ѝ страна на залата ненадейно видя отвор съвсем близо до огъня.

– Ще рискуваме ли? – запита той.

Иван стисна талисмана. Стори му се, че той го окуражава и затова викна:

– Да! Ще стигнем до края, следвай ме!

Оправи каската на главата си, бързо се спусна покрай огъня и влезе в галерията, следван от Тервел. След петдесет метра достигнаха до голяма зала и подземна река. Тук спряха и се наплискаха, за да се охладят, защото докато преминаваха на бегом край огъня, бяха се изпотили. След като си отпочинаха и хапнаха по сандвич, Тервел промърмори:

– Май твоята карта ни прати за зелен хайвер. Къде е съкровището, за което говореше?

Иван се усмихна, погали талисмана и уверено отвърна на упрека:

– Усещам, че е съвсем наблизо, върви след мен!

И те навлязоха в нова по-голяма зала. Под светлината на фенерите се оглеждаха внимателно. Ненадейно светлината попадна на някаква летяща чиния.

– Но това не може да бъде! – възкликнаха едновременно двамата търсачи на злато.

– Как е попаднало това чудо под земята, Ванка? – смаян запита Тервел.

– Навярно тук е база на извънземни, но да намерим вход в чинията и да видим има ли нещо вътре! – прекъсна го Иван и започна да обикаля, търсейки вход. Не откри такъв и се спря озадачен. Ненадейно в главата му се появи остър звук и той усети силна болка. Миг след това се отвори някаква врата и се появи странно същество, наподобяващо човек, което насочи някаква тръбичка към Иван и той застина парализиран. Същото последва и с Тервел. И тогава в главите им прозвуча:

– Веднага ни кажете къде е ключът и ще ви оставим живи, човеци?

– Какъв ключ? – недоумяващ отговори Тервел, а Иван го сръга и допълни: – Не знаем за какво говорите!

– Затворете ги в клетката! – заповяда някакво същество, но Иван и Тервел не видяха никого. След миг обаче разбраха, че са затворени в някаква клетка.

– Какво ще правим? – побледнял запита Тервел.

– Ще измислим нещо! – самоуверено отвърна Иван и погледна талисмана, който ярко просветна в червено. – Искаш нещо да ми кажеш ли? – почти ядосано го запита Иван.

И тогава неочаквано в главата му прозвуча: „Ако тези същества се доберат до ключа, със Земята е свършено, защото в него е кодиран пътят през вселената до Земята!”

– Тогава как да действаме?

– Унищожете ключа!

– Какво става, Ванка? – озадачен запита Тервел, съзрял застиналия като статуя приятел.

Иван излезе от унеса си и му отговори:

– Не знам, но в главата ми звучат странни гласове, които искат да унищожа талисмана, защото ни заплашвала някаква опасност – направо апокалипсис. Но талисманът единствен може да ни посочи къде е скрито златото на дявола!

Те продължиха напред, но внезапно спряха, защото насреща им идваха хиляди скорпиони, а в главата на Иван звучеше: „Дай ни ключа и ние ще премахнем скорпионите!“

– Тервел, виждам една странична галерия, да бягаме натам!

И той, ужасно уплашен, хукна, следван от приятеля си. След десетина метра пред тях се откри зала и те чуха шума на подземна река. Лъхна ги прохлада и в този момент рубинът започна да присветва, а Иван чу: „Реката ще ви отведе до златото, а сега ни дайте ключа!“.

– Какво ще правим? – запита Тервел и те ужасени видяха някакво същество с много пипала да се търкаля към тях.

– Реката е единственият път! – викна Иван и скочи в нея. Тервел, обхванат от ужас, го последва. Бурната вода ги повлече неудържимо сред мрака. От време на време в главата на Иван звучеше: „Златото е наблизо, веднага става ваше, ако оставите ключа на брега на реката!“.

А Иван отвръщаше:

– Докато не пипнем златото, няма ключ!

Най-после реката ги довлече в една зала, в която проникваше светлина. Двамата излязоха се загледаха в блестящите ѝ стени от истинско самородно злато.

– Боже, най-после сме богати! – изкрещяха двамата търсачи, а в главата на Иван отново прозвуча: „Е, вече можеш да ни дадеш ключа!“.

– Разбира се! – отвърна Иван и понечи да свали медальона от врата си, когато чу: „Унищожи ключа и Земята ще оцелее! Това е последен шанс за вас, човеци!“.

– Как да го направя? – извика търсачът на злато.

– Счупи червения рубин и всичко ще свърши!

Иван сложи талисмана на пода и замахна с един камък, когато чу: „Стой, ще изгубиш златото!“

В този момент те бяха заобиколени от петима извънземни. Тервел извика:

– Какво чакаш, унищожи го!

Иван замахна и тресна червения рубин, който се натроши на хиляди парчета, но се получи взривна вълна, която ги хвърли отново в реката. Колко ги влачи, не разбраха, но когато слънцето ги заслепи, въздъхнаха и се огледаха. Намираха се в някакво езеро, а небето светеше в червена светлина. Скоро разбраха, че това не е родната планета Земя…

Джонатан Спенсър Ди Ризо

Джонатан Спенсър Ди Ризо

Джонатан Спенсър Ди Ризо е псевдоним на Стефан Страшимиров,който е издал петнадесет книги. Част от тях в Буквите: Дамантите на Ракшаса, Страната на здрача, Бумерангът винаги се завръща, издание на фондация Буквите.

Онлайн убийства, Призраците от остров Галахар, Игрите на скорпиона, Вълшебната раковина, Черен шоколад и най-новата Магията Сингдомо от „Многоточие“.

Абонирай се за бюлетина ни за да следиш последните предизвикателства, конкурси, авторски творби и други новости.

Използваме Brevo като CRM платформа. С изпращането на тази форма се съгласявате, че информацията ви ще бъде прехвърлена към Brevo за обработка. Научете повече за практиките за поверителност на Brevo.
Успех

Успех

Успешно се абонирахте за бюлетина ни или обновихте данните си в списъка ни.

Греда

Нещо не е наред

Не можахме да ви абонираме. Презаредете страницата и опитайте отново.

Затвори