Чичо Мишо

Пламен М. Герзилов

Нагласих си рибарското столче, сложих отстрани куфарчето с такъмите, кепчето и останалите неща, които така или иначе нямаше да ми трябват, и седнах. Отворих хладилната чанта.

-Псссссст – един Гъсок изсъска, отпих със задоволство, и го сложих в поставката -за това го харесвах толкова този стол! Закачих червейчето, то се загърчи в бледозелено сияние и полетя към повърхността на язовира. Цоп! Гъл-гъл! Охааа! Оригнах се. Зачаках.

Никакви жени, никакви деца, никакви смрадливи котешки тоалетни, клетки на папагали и аквариуми с рибки! Само аз и гладката повърхност на водоема, по която се къдреше изгряващото слънце, и трите малки пухкави бели облачета, които едва-едва се носеха нанякъде. Какво спокойствие! Дори тревичките не помръдваха.

-Псссссст -изсъска още един гъсок. Плувката подскочи леко и отново замря. Гъл-гъл, охааа! Рай! Напръсках се със препарат против насекоми и дори досадните мухи не ме приближаваха. Или по-скоро се изкъпах с него. Още няколко облачета се надвесиха над плувката ми. Пссссссст! Гъл-гъл…

***

Фучене на вятър ме събуди. Плувката не се виждаше никаква. Задърпах внимателно -аха! Бях закачил нещо голямо! Да! Кога бе посивяло цялото небе? Нямаше значение, бе клъвнало! Отново! Не можех да сдържа радостта си! Трябваше ми помощ! -Псссссссст! -Гъл-гъл.

-Е, сега ми падна в ръчичките! -оригнах се и внимателно задърпах. Наистина беше голямо, със сигурност беше то!

Въдицата се изкриви, заплашвайки да се прекърши. Вятърът още повече се усили. Навих още малко макарата, и сякаш и облаците бяха закачени на кукичката! Те забързваха ход при всяко завъртане на малката ръчка! Погледнах с недоверие празните кенчета по земята. Нееее, знаех, че не е от бирата!

Дръпнах пръчката и навих -облаците се разстлаха по небето. Засвяткаха мълнии и затрещяха гръмотевици. Вятърът затъркаля столчето и обърна куфарчето с такъмите. -Мамка му, няма да се откажа! Да става, каквото ще!

Опънах, и нещо присветна във водата. Грамадна опашка зашари по бурната повърхност на язовира. Започвах да се разколебавам.

-Няма да ме уплашиш!

Задърпах още по-настоятелно. Виждах вече плувката, след нея просветваха в жълто две очи. Гръм изтрещя и ме разтресе. Падна някъде съвсем близо! Дръпнах -навих корда. Ето! Муцуната на огромната златна змия се подаде от водата. Тя се издигна над мен, изплю гневно кукичката и ме стрелна с раздвоения си сребърен език.

-Сссссссс, пак ли ти?! Не можжешшшш ли като другите просссто да ссссе напиешшш и да ловишшш риба? Едно жжжжелание! И по-бърззззо, че вече сссе зззапичам като те видя! Сссссссс!

-Точно това и правя, ловя риба!

-Азззз сссъм ззззлатната зззмия, глупако! -процеди чудовището. -Говори!

-Добре! Искам още две седмици платен отпуск другия месец!

-Ти ссссериозззно ли?!

-Да! Правилата са си правила!

-Сссссссссссссс, дадено! Досссадник… -змията се завъртя и се гмурна.

Небето се изясни и пекна слънце. Още един жатец изсъска. Потърсих столчето -ето къде бе паднала светкавицата! Седнах на земята и отпих от бирата.

-Ха! На това му се вика кеф!

***

Месец по-късно.

Лодката се разклати от силния вятър. Кенчетата се раздрънчаха, и едно пльосна във водата. Небето отново причерняваше. Задърпах здраво и занавивах. Светкавица падна върху една яхта недалеч, подпали я, и вятъра довя истерични крясъци. Златната змия излезе от водата и се надвеси над мен. Изгледа ме с присвити очи.

-Ти сссссссериозззно ли?!

-О, да!

Тя изплю кукичката и се приближи към лицето ми. За малко да ми бръкне в окото с раздвоения си език.

-От къде намирашшшшш от теззззи червеи, глупако досссаден?!

-Ако ти кажа, ще ми изпълниш ли бонус желание?

-Не! -изрева змията, и паднах по гръб в лодката.

-Добре де, не се ядосвай!

-Да ссссе ядосссвам?! Да сссссе…. -чудовището затвори очи. -Какво исссскашшш? Ссссамо не ми казззвай пак ошшшште две ссседмици отпуссска!

-Виждаш ли? Вече знаеш какво искам! Така ще пестим време от излишни приказки!

-Сссссссссссссс! -змията се обърна и изръмжа. -Кой идиот изззмисссли тезззи правила… -след това цопна във водата, и изчезна.

***

След седмица.

Крачех бързо към магазина за билки на “Чичо Мишо”. Замалко да ме блъсне кола на пешеходната пътека.

-Пфу! -продължих устремен напред.

Банков обир! Леле, не бях виждал такова нещо! Поне не и на живо! Един куршум строши стъклото на банката и се размаза в една стърчаща плочка до крака ми.

-Мама ти… -затичах се и се шмугнах в една тясна уличка.

-Ей, дръпни се…! -чух вик някъде отгоре, и инстинктивно се отдръпнах. Външно тяло на климатик се разби в асфалта на два метра от мен.

-Оле, оле! -побягнах с все сили на зиг-заг. Две коли се блъснаха отстрани на булеварда и един счупен пластмасов тас прелетя със свистене покрай ухото ми.

-Ааааааааааа! -напрегнах сили и скочих през вратата на “Чичо Мишо”, като замалко да пребия излизащата от там бабичка. Приклекнах, и запъхтян и плувнал в пот, се придвижих напред с ръце над главата.

-Гледай ти! -засмя се Мишо. -Нещо да не те уплаши, Пеше? Пребледнял ми се виждаш. Ха-ха!

Изправих се, оглеждайки се на всички страни.

-Какво става, мама му стара?!

-Казах ти, Пеше! Още преди три месеца те предупредих! Играеш си със сили, които не можеш и да си представиш!

-Оф, Чичо Мишо, много свикнах! На всеки месец -две седмици отпуск! А и адренлина… Чувствам се на двайсе’!

-Адреналина?! Ха! Ти си на 53, глупак! Играеш си със смъртта, тъп ли си, Пеше?

-Ти нали си магьосник? Дай някакъв амулет, или ми направи някакво заклинание за защита! Някаква отвара?!

-Нали това правя, бе! Даже го пише на договора за червеите, който подписваш всеки път! Защитата върви с тях, ама не четеш ситното, Пешеее! -Мишо бръкна под плота и извади един договор. -Гледай ся! Пешо, стига се въртя като идиот! Поне тук си в безопасност. За сега… Какво пише тук? А?

-Пффф, “Магът не поема отговорност за настъпили усложнения при злоупотреба с…” -Мишо дръпна листа и го прибра обратно.

-Е? -вдигна вежди той, и плешивото му теме се набръчка.

-Добре… Добре! За последно! Наистина…

-Ти верно си се побъркал… -Мишо поклати глава и извади отново договора. -Подпиши тук!…

***

-Ти луд ли сссссси, бе?! -изсъска змията, надвесена над мен. -Пак ли ссссъшшштото, проссст досссссаден човеко?!

-Ъхъ…

Чудовището приближи и ме погали по бузата със сребърния си език.

-Миришшшшешшшш на адреналиннн и… -змията отвори широко уста и ме погълна. -…и на раззззпадашшшта сссе зззашшштитна магия!

Чудовището се оригна и се потопи бавно във водата. Изгря слънце…

Абонирай се за бюлетина ни за да следиш последните предизвикателства, конкурси, авторски творби и други новости.

Използваме Brevo като CRM платформа. С изпращането на тази форма се съгласявате, че информацията ви ще бъде прехвърлена към Brevo за обработка. Научете повече за практиките за поверителност на Brevo.
Успех

Успех

Успешно се абонирахте за бюлетина ни или обновихте данните си в списъка ни.

Греда

Нещо не е наред

Не можахме да ви абонираме. Презаредете страницата и опитайте отново.

Затвори