Майчинската група

Деница Табакова-Желязкова

Ние, българите, имаме склонност да фаворизираме радикални партии, но кой да предположи, че „Коалиция 24-ти май“ ще се окаже чак толкова радикална. След дълги години на неуспешни правителства, в Коалицията видяхме спасителя, който бабите ни бяха видели в Национално движение Симеон Втори, а майките ни – в Продължаваме промяната. И така, на парламентарните изборите през 2042 г. ги предпочетохме с категорично мнозинство. Промените не закъсняха: националният празник бе преместен на 24-ти май; българският правопис се спазваше с педантична точност и често незнанието му се наказваше с физическа сила; всички социални мрежи бяха забранени, защото водеха до деградация на писмеността. Едно нещо обаче остана – майчинските групи. Обикновено те бяха локални и сбирките се провеждаха в читалищата на населените места, но веднъж седмично имаше събрания в областния град. Това бяха кървави събития, които се състояха на стадиона и често имаше участници, които не успяваха да се приберат, а тези, които се прибираха, го правеха куцайки, лазейки или направо на носилки. Тази седмица треперех от страх, защото локалната ни група в село бе избрала мен за представител. Бях виждала учителки по български да се прибират насинени и с избити зъби, а моето поколение бе учило правописа основно от спел-чека на телефоните си. Но имахме много важен въпрос, нямаше как да откажа да отида.

Уреченият ден беше мрачен, в унисон с настроението ми. Стадионът бе заграден със здрава мрежа, увенчана с бодлива тел. На пропускателния пункт висеше табела „Седмична сбирка на Мамите на Ямбол“. До табелата стоеше заплашително едра майка, чиито мощни бицепси издуваха навитите й ръкави. Понечих да вляза, но силната й хватка ме спря.

– Ти, къде така? Не можеш да влезеш, без да си прочела правилата! – изгърмя гробовният й глас, при което тикна в лицето ми дипляна, изписана с главни букви.

ПРАВИЛА НА ГРУПА МАМИТЕ НА ЯМБОЛ

1. ПИШИ ПРАВИЛНО!

2. ВСЯКА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА СЕ НАКАЗВА!

3. НАСИЛИЕТО Е РАЗРЕШЕНО, КОГАТО Е ОПРАВДАНО!

4. ОТНАСЯЙТЕ СЕ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ГРУПАТА!

5. ВСЯКО НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА СЕ НАКАЗВА ОТ АМИН!

– Съгласяваш ли се с правилата? – прогърмя гласът на бойната мадама.

– Съгласявам се – смънках аз.

– Носиш ли оръжие?

– Не! – отговорих хем обидено, хем недоумяващо.

– Ами избери си, това са одобрените оръжия за новаци в групата – избоботи тя и отвори куфар, който стоеше на малка масичка пред нея.

В куфара се мъдреха чукове за пържоли, точилки, чугунени тигани и една бейзболна бухалка. След кратък размисъл избрах бухалката. Грубата дама кимна одобрително и ми подаде картон с размер А3 и маркер. Преминах загражденията, намерих си подходящо място до една масичка с листи и маркери и написах въпросът, който вълнуваше всички в локалната ни майчинска група:

ЗДРАВЕЙ ТЕ, КОГА ЩЕ ПРЕВЕДАТ ДЕЦКИТЕ ОТ НОЙ?

Опънах ръце на главата си, стискайки табелата със заветния въпрос и нетърпеливо зачаках някой да се отзове.

Крошето ме изненада отляво. Като на забавен каданс, видях как един кътник изхвърча от устата ми. Докато се опомня, авторката на удара бръкна в устата ми и с изцапания си с кръв пръст нарисува дъгичка между ЗДРАВЕЙ и ТЕ. „Пише се слято!“, просъска злобно тя.

Изправих се и отново вдигнах табелата си с надеждата да не съм допуснала друга правописна грешка. Към мен се приближи руса дребна жена, която изглеждаше дружелюбна. Спря се, събу едната си обувка и я остави на масичката пред мен, след което отмина нататък. Това бе еквивалент на точка като коментар в социалните мрежи и означаваше, че се интересува от темата. Зададоха се още две майки, също с прибрани оръжия, взеха по един лист А4 от купчинката пред мен, написаха СЛЕДЯ и застанаха наблизо.

Видях няколко жени със забодени на ревера значки „Топ фен“ да ме гледат укорително и да си шушукат. Не след дълго се върнаха с подкрепление. Две от тях ме хванаха за ръцете и извика китките ми напред, а трета натисна раменете ми, така че да падна на колене. Мигновено събралата се тълпа се разтвори и от нея се показаха две красавици със големи значки във формата на шерифска звезда, на които пишете „Админ“. Двете носеха по един нажежен остен за жигосване и безмилостно ги натиснаха в китките ми. Кожата ми зацвърча и завих от болка. С полузатвореното си ляво око, видях, че на едната ми ръка пишеше ДЕТСКИ, а на другата НОИ. Преглътнах ритуала и вдигнат табелата отново.

Пълна възрастна жена се спря пред мен, огледа въпроса ми, присви злобно очи и написа: ПРОВЕРИ СИ БАНКОВАТА СМЕТКА! Вероятно бе служителка от НОИ.

– Проверих я! – отвърнах и я изгърмях с бухалката.

След още няколко часа взаимни нападки, излизах щастлива от загражденията, стискайки листче, на което бе написано: ВТОРНИКЪТ СЛЕД 24-ТИ МАЙ. Бях жива и имах отговор – това бе най-голямото постижение в локалната ни група.

Абонирай се за бюлетина ни за да следиш последните предизвикателства, конкурси, авторски творби и други новости.

Използваме Brevo като CRM платформа. С изпращането на тази форма се съгласявате, че информацията ви ще бъде прехвърлена към Brevo за обработка. Научете повече за практиките за поверителност на Brevo.
Успех

Успех

Успешно се абонирахте за бюлетина ни или обновихте данните си в списъка ни.

Греда

Нещо не е наред

Не можахме да ви абонираме. Презаредете страницата и опитайте отново.

Затвори